Tin tức sự kiện chuyên ngành

Những hình ảnh khoá đào tạo cấp chứng chỉ miễn phí

Những hình ảnh khoá đào tạo cấp chứng chỉ miễn phí"An toàn VSLĐ - An toàn vận hành thiết bị nâng"

Khoá đào tạo cấp chứng chỉ miễn phí "An toàn VSLĐ - An toàn vận hành thiết bị nâng" diễn ra thành công tốt đẹp trong hai ngày 22 và 23 tháng 08 năm 2022 ...

KHOÁ ĐÀO TẠO ATVSLĐ VÀ AN TOÀN VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG

KHOÁ ĐÀO TẠO ATVSLĐ VÀ AN TOÀN VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG

MIỄN PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ ATVSLĐ, AN TOÀN VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG - Được giảng dạy hoàn toàn miễn phí - Được đào tạo bởi các giảng viên uy tín và chuyên gia nhiều năm ...